Bredbånd i distriktene – Gi innspill

Bredbånd i distriktene – Gi innspill

Del gjerne denne nyheten. Jo fler innspill , jo sterkere vil søknaden bli ! Bredbånd i distriktene – Gi innspill For 2017 er det bevilget en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 25.april 2017. Source

Varsel om revisjon av Kommuneplan 2014 – 2026

Varsel om revisjon av Kommuneplan 2014 – 2026

Varsel om revisjon av Kommuneplan 2014 – 2026 I henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 4-1 og 11-13, vedtok formannskapet 28.02. 2017 å sende forslag til planprogram 2017 for kommuneplanrevisjon ut til høring og offentlig ettersyn. Source

Glass- og metallbeholdere

Glass- og metallbeholdere

Glass- og metallbeholdere Kragerø kommune tilbyr glass- og metallbeholdere til 10 eller flere husstander som går sammen om dette. Dette er et av tiltakene i «Avfallsplan 2014-2018» vedtatt i kommunestyret 12.03.2015. Source