Stilnestangen og reell informasjon

– Dessverre har en ikke sett så mye arbeid for å rette opp dette i noe av informasjonen som er sendt rundt til mange involverte i saken, skriver havnestyrelederen i dette leserinnlegget. Stilnestangen og reell informasjon Source

Idrettselevene holder mellomtrinnet i gang hele året

Idrettselevene ved KVS aktiviserer sjette- og sjuendeklassingene gjennom hele skoleåret. Idrettselevene holder mellomtrinnet i gang hele året Gjennom hele skoleåret holder 3. klasse idrett ved Kragerø videregående skole unge i aktivitet eller i gang med en annen idrett. Source

1 2 3 23