Årets Sommerles er i gang – Kragerø kommune

Årets Sommerles er i gang – Kragerø kommune

Årets Sommerles er i gang – Kragerø kommune Fra 1. juni til 31. august kan alle førskolebarn og elever på 1. – 7. trinn bli med på Sommerles. Man kan bli med selv om man ikke har PC, men da må man komme innom biblioteket for påmelding. Source

FORBUD MOT BRUK AV ALL ÅPEN ILD – Kragerø kommune

FORBUD MOT BRUK AV ALL ÅPEN ILD – Kragerø kommune

FORBUD MOT BRUK AV ALL ÅPEN ILD – Kragerø kommune Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 23. mai 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, […]

Utbedring av vannlekkasje Jomfruland – Kragerø kommune

Utbedring av vannlekkasje Jomfruland – Kragerø kommune

Utbedring av vannlekkasje Jomfruland – Kragerø kommune Det er oppdaget en lekkasje på ledningsnettet på Jomfruland som må utbedres fortløpende. Det vil jobbes for at utbedringen ikke skal ha noen effekt på vannforsyningen, men kokevarsel vil bli opprettet fra onsdag 16.05.2018 kl. 0900, ettersom omfanget ikke er kjent f&os… Source

Ny E18 – Dørdal – Grimstad – Kragerø kommune

Ny E18 – Dørdal – Grimstad – Kragerø kommune

Ny E18 – Dørdal – Grimstad – Kragerø kommune Nå starter planarbeidet for ny E18 – befolkningen inviteres til å medvirke. Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgiver, i tett samarbeid med… Source

Omstillingsprogrammet: Nydelig vær i Kragerø om dagen, og merkbart flere mennesk…

Omstillingsprogrammet: Nydelig vær i Kragerø om dagen, og merkbart flere mennesk…

Omstillingsprogrammet: Nydelig vær i Kragerø om dagen, og merkbart flere mennesker i kommunen 🙂 Da passer det bra å informere om hva som skjer i reisemålsutviklingsprosessen for Kragerø. Onsdag ble sluttrapporten for forstudien levert, som ligger på kommunens nettside, åpen for alle interesserte. En av anbefalingene fra forstudien er at vi i Kragerø, i tillegg […]

Omstillingsprogrammet: Vi er i gang med forprosjekt næringsvennlig kommune, som …

Omstillingsprogrammet: Vi er i gang med forprosjekt næringsvennlig kommune, som …

Omstillingsprogrammet: Vi er i gang med forprosjekt næringsvennlig kommune, som er delt inn i følgende to delprosjekter: 1.Utvikle en tydelig næringspolitikk 2.Utvikling av kommunens service- og veilederrolle I går hadde vi første arbeidsmøte/workshop i delprosjekt 1, med representanter fra lokalt næringsliv og offentlige virkemiddelaktører som kommunen, Vekst i Grenland og fylkeskommunen som aktive deltakere. Lurer […]