Vannlekkasje Hestøya – Kragerø kommune

Vannlekkasje Hestøya – Kragerø kommune

Vannlekkasje Hestøya – Kragerø kommune Kragerø kommune vil onsdag 12/9 utbedre en vannlekkasje ved Hestøya, nær Delecto. I forbindelse med dette kan VAR måtte stenge vanntilførselen for å få utbedret lekkasjen Source