Kragerø kommune går over til Mobilt sentralbord

Kragerø kommune går over til Mobilt sentralbord

Kragerø kommune går over til Mobilt sentralbord Som en del av digitaliseringen i Kragerø kommune har vi tatt i bruk mobilt sentralbord. Flere av våre ansatte har valgt å avvikle fasttelefon og bare bruke mobiltelefon. Mobilen er fremtidens plattform for mange av tjenestene til våre ansatte. Source

Kragerø kommune sender nå ut varsel om vannmåleravlesning på sms til privatkunde…

Kragerø kommune sender nå ut varsel om vannmåleravlesning på sms til privatkunder. Måleravlesningen kan registreres ved å svare på meldingen med målerstand (uten røde tall og tall bak komma). Frist for svar er 23.12.18, etter dette vil det bli sendt purring på sms og deretter som avlesningskort i brevform. Næringskunder vil motta avlesningskort som vanlig, […]