KragerøFest arrangeres på Gunnarsholmen og Barthebrygga, 19-20 juli. Dette vil m…

KragerøFest arrangeres på Gunnarsholmen og Barthebrygga, 19-20 juli. Dette vil medføre noen endringer for trafikkavvikling og parkering: Barthebrygga stenges for parkering fra torsdag 18. juli til søndag 21. juli. Barthebrygga stenges for gjennomkjøring – fredag 19. juli kl 14.00 – 01.00 – lørdag 20. juli kl 11.00 – 01.00 Gågatebestemmelsene gjelder fortsatt disse dagene. Source

Forslag om N.O. Nilsens plass på Skrubbodden – Kragerø kommune

Forslag om N.O. Nilsens plass på Skrubbodden – Kragerø kommune

Forslag om N.O. Nilsens plass på Skrubbodden – Kragerø kommune I forbindelse med saken vedrørende nytt veinavn på Skrubbodden ønsker Veinavnutvalget å hedre industrigründeren N.O. Nilsen (1878-1968) ved å knytte navnet hans til plassen lengst vest og nord i området, som nå er regulert til lekeplass og parker… Source

Unngå at sankthansbålet kommer ut av kontroll

Unngå at sankthansbålet kommer ut av kontroll

Viktig informasjon vedrørende St.Hans. Kragerø havnevesen rigger St. Hansbål fredag 21.06.2019 på Gråskjær. Bålet tennes ca. 22:15. Det gjøres også oppmerksom på at Kragerø brannvesen ikke gir tillatelse til brenning St. Hans aften eller øvrige dager i tilknytting til St. Hanshelgen. Eventuell brenning av St.hans bål gjøres på eget ansvar og eventuell egen kostnad, om […]

1 2 3 251