Kommunen trenger flere fritidskontakter – Kragerø kommune

Kommunen trenger flere fritidskontakter – Kragerø kommune

Kommunen trenger flere fritidskontakter – Kragerø kommune Til ulike typer oppdrag for ulike typer mennesker som trenger hjelp til å ha en meningsfull fritid, ønsker Fritidstjenesten ved kulturkontoret å knytte til seg personer som ønsker å jobbe som fritidskontakt. Det er en forutsetning at du liker å hjelpe andre. Source