Unngå at sankthansbålet kommer ut av kontroll

Unngå at sankthansbålet kommer ut av kontroll

Viktig informasjon vedrørende St.Hans. Kragerø havnevesen rigger St. Hansbål fredag 21.06.2019 på Gråskjær. Bålet tennes ca. 22:15. Det gjøres også oppmerksom på at Kragerø brannvesen ikke gir tillatelse til brenning St. Hans aften eller øvrige dager i tilknytting til St. Hanshelgen. Eventuell brenning av St.hans bål gjøres på eget ansvar og eventuell egen kostnad, om […]

Husk årets viktigste tidsfrist: Søk om plass ved kulturskolen innen 20.juni! Ele…

Husk årets viktigste tidsfrist:
Søk om plass ved kulturskolen innen 20.juni! Ele…

Husk årets viktigste tidsfrist: Søk om plass ved kulturskolen innen 20.juni! Elektronisk søknadsskjema og info om alle undervisningstilbudene finner du på nettsidene til kommunen. Den nye kulturskolebrosjyren deles ut via alle skolene i kommunen. Direktelink til søknadsskjema: https://nokrageroe.speedadmin.dk/tilmelding#/ Ta gjerne kontakt med kulturskolen for mer informasjon 😀 Source

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler for torskefiske på strekningen Telemark – Svenskegrensa. – Kragerø kommune

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler for torskefiske på strekningen Telemark – Svenskegrensa. – Kragerø kommune

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler for torskefiske på strekningen Telemark – Svenskegrensa. – Kragerø kommune Fra 15. juni blir det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinja (lilla område i kart nedenfor). Det er ikke tillatt å fiske med bunngarn. Torsk som går i ruser og teiner skal settes ut igjen. Det samme gjelder […]

Vi søker prosjektleder for Velferdsteknologi

Vi søker prosjektleder for Velferdsteknologi

Vi søker prosjektleder for Velferdsteknologi Prosjektet har som mål å effektivisere og forsterke implementering av velferdsteknologi og gjennomføring av prosesser knyttet til tjenesteinnovasjon, primært innen helse og omsorg. Bruk av velferdsteknologi stiller kommunene overfor mange muligheter og utfordringer som ligger i skjæringspunktet… Source

1 2 3 35