Kommuneplan 2014 – 2026 – endelig versjon.

Kommuneplan 2014 – 2026 – endelig versjon.

Kommuneplan 2014 – 2026 – endelig versjon. Ved vedtak av kommuneplanen 03.09.2015 ble en del områder tatt ut av planens arealdel da disse var gjenstand for innsigelser fra fylkesmannen. Også bestemmelser knyttet til disse områdene var unntatt rettsvirkning. Source

Jubileumsarrangementer i juli mnd.

Jubileumsarrangementer i juli mnd.

Jubileumsarrangementer i juli mnd. Det foregår en rekke aktiviteter i juli i forbindelse med Kragerøs 350 års jubileum. Se her for en detaljert oversikt over de ulike arrangementene. Kilde

Salutt fra Gunnarsholmen

Salutt fra Gunnarsholmen

Salutt fra Gunnarsholmen I forbindelse med Nordisk Seilas vil det bli salutt fra Gunnarsholmen lørdag 09. juli kl.08.00. Det vil også bli avfyrt 21 saluttskudd den 12. juli kl. 08.00 som er jubileumsdagen for «Kragerø 350 år». Kilde

Brudd på vannledning

Brudd på vannledning

Brudd på vannledning På grunn av brudd på vannledning, må vannet i deler av Salve Nilsens vei stenges. Arbeidet startet i dag torsdag 07.juli , ca kl 10:00. Kilde

Hummerfredningssone – hele året

Hummerfredningssone  –  hele året

Hummerfredningssone – hele året Bestanden av hummer i våre kystområder er truet, og vi trenger din hjelp til å bygge den opp igjen. Derfor ber Kragerø kommune alle gjester og fastboende om å respektere hummerfredningen i området som er vist på kartet (2,9 km2). Kilde