Det går mot ferjefusjon (+)


(KV+) Det skal igangsettes en utredning av en mulig fusjon mellom Kragerø Fjordbåtselskap og Brevik Fergeselskap.

Det går mot ferjefusjon (+)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.