Disse har fått støtte av fylket


Se hvem som har fått støtte av fylket.

Disse har fått støtte av fylket

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Telemark fylkeskommune har fordelt 1,6 millioner kroner til lag og foreninger i fylket. Til vestmarregionen ble det gitt 190.000 kroner.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.