(+) «E18-fisken» settes ut av sportsfiskere: – Den støvsuger vannene


(KV+) Disse fiskene finnes også i Kragerø og Drangedal.

(+) «E18-fisken» settes ut av sportsfiskere: – Den støvsuger vannene

Karpefisken er et stort problem, og den er overalt i Grenland og i Vestmar-distriktet. I 23 vann er den påvist. Det er observasjoner fra langt flere vann, og spredningsfaren er enorm.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.