Her blir veien stengt i over en måned


Stenger vei i forbindelse med byggeprosjekt.

Her blir veien stengt i over en måned

Skal du kjøre på Nautebakken i tiden framover, så bør det planlegges.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.