Her skal rusmisbrukere få hjelp etter behandling


Nå får personer som kommer tilbake til Kragerø etter rusbehandling hjelp.

Her skal rusmisbrukere få hjelp etter behandling

Kirkens Bymisjon åpner ettervernskafé for personer som er tilbake i Kragerø etter rusbehandling.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.