(+) Øisteins yrke var på vei til å dø ut – men nå utdannes det pianostemmere igjen


(KV+) Øistein Buen har et yrke litt utenom det vanlige.

(+) Øisteins yrke var på vei til å dø ut – men nå utdannes det pianostemmere igjen

– Når er det egentlig Øistein har tid til å stemme pianoer?


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.