Vedtok fem nye stillinger – uenighet om lønnsomheten


Sterk uenighet i kommunestyret om opprettelsen av fem nye stillinger.

Vedtok fem nye stillinger – uenighet om lønnsomhetenSource

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.