Vil fjerne muligheten for å slippe boplikten ved arv (+)


Ordføreren blir bedt om å vurdere muligheten for at Kragerø kan fjerne muligheten for å slippe boplikt ved arv av boligeiendommer.

Vil fjerne muligheten for å slippe boplikten ved arv (+)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.