Eiendomsskatt 2018 – Kragerø kommune

Eiendomsskatt 2018 – Kragerø kommune

Det vises til kunngjøringsannonse i KV den 17. februar om eiendomsskatt . Det gjøres oppmerksom på at i h.h.t. kommunestyrets vedtak 14.12.2017, sak 93/17, er takstgrunnlaget for eiendommer i Kragerø kommune vedtatt hevet med 10% fra og med 2018.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.