Forslag om N.O. Nilsens plass på Skrubbodden – Kragerø kommune

Forslag om N.O. Nilsens plass på Skrubbodden – Kragerø kommune

I forbindelse med saken vedrørende nytt veinavn på Skrubbodden ønsker Veinavnutvalget å hedre industrigründeren N.O. Nilsen (1878-1968) ved å knytte navnet hans til plassen lengst vest og nord i området, som nå er regulert til lekeplass og parker…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.