Kommunen trenger flere fritidskontakter – Kragerø kommune

Kommunen trenger flere fritidskontakter – Kragerø kommune

Til ulike typer oppdrag for ulike typer mennesker som trenger hjelp til å ha en meningsfull fritid, ønsker Fritidstjenesten ved kulturkontoret å knytte til seg personer som ønsker å jobbe som fritidskontakt. Det er en forutsetning at du liker å hjelpe andre.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.