Kragerø kommune sender nå ut varsel om vannmåleravlesning på sms til privatkunde…


Kragerø kommune sender nå ut varsel om vannmåleravlesning på sms til privatkunder. Måleravlesningen kan registreres ved å svare på meldingen med målerstand (uten røde tall og tall bak komma).
Frist for svar er 23.12.18, etter dette vil det bli sendt purring på sms og deretter som avlesningskort i brevform.

Næringskunder vil motta avlesningskort som vanlig, sammen med de privatkundene vi ikke har telefonnummer til.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.