Miljøgate i Torvgata Virksomhet for Veg og Park har i disse dager anlagt miljøg…


Miljøgate i Torvgata

Virksomhet for Veg og Park har i disse dager anlagt miljøgate i Torvgata, etter vedtak i hovedutvalg for Samfunn. Hensikten er å stimulere til at færre biler kjører gjennom sentrum, og å holde farten nede.
Det er mange hensyn som må tas når det gjøres slike tiltak. Viktigst er fotgjengerne, særlig barn, som kan være vanskelige å se bak høye hindre. Videre må hensynet til brannbil og varetransport ivaretas. Innganger til butikker, adkomst til stikkvei og parkeringsplasser må også tas hensyn til. Feiemaskinen må ha passasje på begge sider av hindringen for å holde gaten ren. Hindringene må også være robuste slik at de ikke tipper eller blir ødelagte ved påkjørsel. Og de må være merket med refleks slik at de er synlige i trafikken.
Nå gjenstår bare beplantning, og vi har utfordret våre to flotte blomsterforretninger, Ch. Hiis Blomster og Evas Hage, til å pynte opp betongpullertene som er satt ut. 🌸🌺🌼


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.