Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler for torskefiske på strekningen Telemark – Svenskegrensa. – Kragerø kommune

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye regler for torskefiske på strekningen Telemark – Svenskegrensa. – Kragerø kommune

Fra 15. juni blir det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinja (lilla område i kart nedenfor). Det er ikke tillatt å fiske med bunngarn. Torsk som går i ruser og teiner skal settes ut igjen. Det samme gjelder fisking med snøre.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.