Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – Kragerø kommune

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – Kragerø kommune

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier». Søknadsfrist for 2019 er 10. desember.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.