Omstillingsprogrammet – kort års- og statusrapport: Torsdag 8. mars behandlet ko…


Omstillingsprogrammet – kort års- og statusrapport: Torsdag 8. mars behandlet kommunestyret årsrapporten for 2017 for omstillingsprogrammet, og de ble orientert om arbeidet hittil. Vi synes vi har mye godt i gang! 🙂

I første halvdel av 2017 ble strategisk utviklingsanalyse for Kragerø utarbeidet, og det ble arbeidet med å legge planene for programmet, som ble vedtatt av kommunestyret i mai. Omstillingsstyret, som er ansvarlig for bruken av midlene, ble rekruttert tidlig på høsten. Styret består av 8 medlemmer og 4 observatører. Styret hadde 2 møter i 2017, og innvilget 5 prosjekter/tiltak. De mest sentrale igangsatte prosjektene er bedriftsutviklingsprogrammet SMB-Utvikling som 11 lokale bedrifter er i gang med, forstudien innen reiselivs- og opplevelsesnæringen i Kragerø og prosjektet næringsvennlig kommune. Hittil i 2018 har vi hatt 2 styremøter, hvor det bl.a. er bevilget tilskudd til 4 prosjekter, hvorav 2 er konkrete utviklingsprosjekter hos enkeltbedrifter (etter søknad). Fram mot sommeren skal det først og fremst jobbes med å følge opp igangsatte prosjekter, men også vurderes nye. Høsten 2018 skal bl.a. handlingsplan for 2019 utarbeides. Ta kontakt med programleder for ev. innspill til den.

Omstillingsprogrammet samarbeider med privat næringsliv bl.a. via Kragerø næringsforening, som er en felles forening for hele næringslivet i kommunen. På bildet ser vi daglig leder i næringsforeningen, Janna Pihl, og programleder for omstillingsprogrammet Kari Theting. Foto: Marius Sætersdal.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.