Omstillingsprogrammet: Tirsdag 27. februar hadde vi fellessamling for de 11 loka…


Omstillingsprogrammet: Tirsdag 27. februar hadde vi fellessamling for de 11 lokale bedriftene som er med i bedriftsutviklingsprogrammet SMB-Utvikling. Formålet med samlingen var å:
– Bli kjent med hverandre, hverandres bedrifter, utfordringer og muligheter
– Stimulere mulighetene som kan ligge i samarbeid mellom bedriftene
– Få inspirasjon og påfyll om det å få til utvikling og endring
– Vurdere eget vekstpotensial og uttrykke økte ambisjoner

Alle bedriftene har interessante utviklingsprosjekter, og ambisjoner om å øke både omsetning og antall ansatte. Dette er i kjernen av omstillingsprogrammets hovedmål om å bidra til flere arbeidsplasser i Kragerø, og blir veldig spennende å følge videre! 🙂 Fram til neste samling i mai skal bedriftene jobbe videre med sine prosjekter, i samråd med rådgiver fra SMB-Utvikling.

På bildet er representanter fra bedriftene, sammen med daglig leder i Kragerø næringsforening Janna Pihl (2. rekke nr. 1 fra venstre), programleder for omstillingsprogrammet Kari R. Theting (1. rekke i midten), prosjektleder for SMB-Utvikling Geir Myrold (bakre rekke, nr. 4 fra høyre) og ordfører Jone Blikra (nr. 1 fra høyre). Kragerøsnekkeren AS var eneste bedrift som ikke hadde anledning til å delta.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.