Vannlekkasjen på Kalstad. En midlertidig løsning er etablert slik at alle huss…


Vannlekkasjen på Kalstad.

En midlertidig løsning er etablert slik at alle husstander som har vært rammet, nå har fått vann igjen. I løpet av lørdagen vil også skolen og idrettshallen få vannet tilbake. Mandag starter arbeidet med å få til en permanent løsning. Usikkert hvor lang tid det vil ta.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.